Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2013

itsbeifongbitch:

my favorite thing about helena bonham carter is that she literally has only two modes

gothic english beauty 

image

and insane homeless woman

image

May 25 2013

katefox
0101 6b56
:D
Reposted fromckisback ckisback viarani rani
katefox
katefox
4159 b26a 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaNocturia Nocturia
katefox
6045 8b37
Reposted fromkarahippie karahippie vialugola lugola

May 21 2013

May 14 2013

katefox
2068 9fa8
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vialugola lugola
katefox
Reposted fromtwice twice vianikotyna nikotyna
katefox
katefox
bermuda triangle of productivity
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viahahat hahat

demigodofhoolemere:

i feel like salem the cat is tumblr’s spirit animal

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

do you guys see what i’m getting at

Reposted fromlmn lmn viaalexchilton alexchilton
katefox
6069 a978
Reposted fromkrzysk krzysk
3496 03f0
Reposted fromkynodontas kynodontas viakrzysk krzysk
katefox
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialugola lugola
katefox
5714 11c2
Reposted fromkrzysk krzysk
katefox
4513 be46
katefox
3072 a2d8 500
katefox
5785 c08a 500
Reposted fromsherlock sherlock
katefox
9823 3146 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl